Velkommen til kurs i nettbasert opplæring i regi av PNI Opplæringssenter

Vi tilbyr nettbasert opplæring innen flere emner til meget gunstige priser.

Med nettbasert opplæring mener vi at du kan ta kurs hos oss fra et hvilket som helst sted i landet, onshore som offshore, og motta alt du trenger til din datamaskin via Internet og elektronisk post.

Kursopplegget vårt er nøye utprøvd og tilrettelagt på en god pedagogisk måte...

 

Trykk på bilde for å komme videre...