PNI Opplæringssenter AS
   Røynebergsletta 30, Forus Vest
   4052 Røyneberg

   Telefon: 51 81 03 70
   Telefax: 51 81 03 79
   E-post:
kurs@pni.no


 


 

Velkommen til kurs i nettbasert opplæring i regi av PNI Opplæringssenter AS

Vi tilbyr nettbasert opplæring innen flere emner til meget gunstige priser.

Med nettbasert opplæring mener vi at du kan ta kurs hos oss fra et hvilket som helst sted i landet, onshore som offshore, og motta alt du trenger til din datamaskin via Internet og elektronisk post.

Kursopplegget vårt er nøye utprøvd og tilrettelagt på en god pedagogisk måte.

 
 
 
 
 
 
Brukere av det gamle kurs systemet kan fortsatt benytte dette på http://kurs.pni.no/old.